TR | EN |

Hakkımızda

Sürdürülebilir yatırım yaklaşımımızı sosyal alana taşıyoruz...

Esas Sosyal, Şevket Sabancı ve ailesinin nesiller boyunca hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa edilen sosyal yatırımların kapsamını genişletmek ve profesyonel olarak yönetmek amacıyla Nisan 2015 tarihinde Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı (Kurucular Kurulu Başkanı), Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu tarafından kuruldu.

Bu vizyonla, ilk sosyal yatırım alanı gençlerin istihdamı olarak belirlendi. 2019 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasında işsizlik oranı %36. Esas Sosyal’in bu alanda yaptığı araştırma sonuçlarına göre; üniversite mezunu gençlerin mezun olduktan sonra karşılaştığı en büyük sorunun deneyim ve referans eksikliği olduğu görülmüştür. Özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin daha fazla fırsat eşitsizliği ile  karşılaştıkları ve ortalama 13 ay işsiz kaldıkları tespit edilmiştir.

Bu durumu göz önüne alarak, gençlerin okuldan işe geçiş sürecine destek vermek için Esas Sosyal 3 alanda yatırım yapmaya karar verdi. Bu alanlar; Araştırmalar, Ortak Projeler ve İlk Fırsat Programı olarak belirlendi.

İlk Fırsat Programı, iş arayan diplomalı gençlerin -özelikle de az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olanların- okuldan işe geçiş sürecini desteklemek üzere geliştirildi. 2016’dan bu yana 22 sivil toplum kuruluşu (STK) ile birlikte seçilen 95 genç, 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edildi. Tüm maaş maliyetleri program tarafından karşılandı. Ayrıca katılımcılara, iş deneyiminin yanı sıra, sosyal farkındalık ve çeşitli konularda gelişim fırsatı kazandırmak amacıyla tasarlanan İlk Fırsat Akademisi kapsamında yıl boyunca profesyonel eğitim ve mentorluk desteği de sağlandı.

Ab-ilan.com, Peoplise, Enocta ve Peryön Akademi gibi katkı sağlayan özel sektör destekçilerimizle birlikte yeni paydaşların da katkısıyla bu sayıların ve programın etkisinin her yıl artması hedeflenmektedir.